Huidverzorging Henny Heuff
Burg. Tenkinkstraat 22
7001 EV Doetinchem (route)
T. 0314 36 04 44
E. info@hennyheuff.nl
Facebook
> Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Huidverzorging Henny Heuff B.V.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook wij zorgen er voor dat we aan deze nieuwe privacyregelgeving voldoen.

Bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk, we hebben daarom een privacyverklaring opgesteld waarin u kunt lezen welke persoonsgegevens we verwerken en waarom, hoelang we deze gegevens bewaren, wat uw rechten zijn in dat verband en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen en over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

U hoeft in principe niets te doen, onze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

PRIVACYVERKLARING​

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Onze gegevens:
Huidverzorging Henny Heuff B.V.

Burg. Tenkinkstraat 22
7001 EV Doetinchem
telefoon nummer 0314 - 36 04 44
Kamer van Koophandel- nummer 67064299

Welke gegevens verzamelen we

Wanneer u een aankoop hebt verricht voor één van onze producten en/of diensten, zullen we u om gegevens vragen, in zoverre u deze aan ons verstrekt verwerken wij deze:
  • NAW gegevens

  • e-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Website

  • Geslacht

  • Geboortedatum en geboorteplaats

  • Bedrijfsnaam en factuuradres

  • KvK nummer

  • BTW nummer

Doeleinden van deze gegevens
Voor administratie

Voor het bijhouden van het verloop van een behandeling of training
Voor het uitschrijven van een certificaat
Voor verzenden van informatie/publicatie per mail of nieuwsbrief of via social media.

Toestemming vragen

Wij vragen u om uitdrukkelijke toestemming wanneer we voor specifiek huidadvies gegevens van u doorsturen naar bevoegde leden van de firma Rosel Heim.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens zolang u met ons zaken doet, bij ons in behandeling bent of aan lessen deelneemt. Na 7 jaar inactiviteit worden ze gewist.

Beveiliging

Uw gegevens zijn zodanig opgeslagen dat alleen medewerkers daar inzage in hebben, gegevens in de computer zijn met wachtwoorden beveiligd.

Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleegt u daarom deze verklaring geregeld zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U wilt geen e-mail

U kunt u te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Indien u na het doorlezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft neem dan contact met ons op; Huidverzorging Henny Heuff telefoon 0314 - 36 04 44 of per mail info@hennyheuff.nl